ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΜΠΤΗΣ 21/10/2021

Την Πέμπτη 21/10/2021 θα προσέλθουν τα τμήματα :

 • ΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, Α1 ΕΞΑΜΗΝΟ : 3η έως 5η ώρα
 • ΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ , Α2 ΕΞΑΜΗΝΟ : 1η έως 6η ώρα
 • ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ, Α ΕΞΑΜΗΝΟ : 1η έως 4η ώρα
 • ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, Α ΕΞΑΜΗΝΟ : 1η έως 3η ώρα
 • ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, Α ΕΞΑΜΗΝΟ : 1η έως 4η ώρα
 • ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ, Α ΕΞΑΜΗΝΟ : 1η έως 6η ώρα
 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖ, Α ΕΞΑΜΗΝΟ : 3η έως 7η ώρα
 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ, Α ΕΞΑΜΗΝΟ : 1η έως 3η ώρα
 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ/ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, Α ΕΞΑΜΗΝΟ: 1η έως 4η ώρα
 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ, Α ΕΞΑΜΗΝΟ : 4η ώρα έως 6η ώρα
 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, Α ΕΞΑΜΗΝΟ : 3η έως 5η ώρα
 • ΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ , Γ2 ΕΞΑΜΗΝΟ : 1η έως 7η
 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ/ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, Γ ΕΞΑΜΗΝΟ : 6η έως 8η ώρα
 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ, Γ ΕΞΑΜΗΝΟ : 1η έως 4η ώρα

Υπενθυμίζεται ότι οι εκπαιδευτές και οι καταρτιζόμενοι θα πρέπει να προσέλθουν στο ΔΙΕΚ ΣΙΝΔΟΥ μισή ώρα πριν την έναρξη των μαθημάτων για να γίνει ο έλεγχος των απαραίτητων δικαιολογητικών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 20/10/2021

Την Τετάρτη 20/10/2021 θα προσέλθουν τα τμήματα :

 • ΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ , Α1 ΕΞΑΜΗΝΟ : 3η έως 5η ώρα
 • ΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ , Α2 ΕΞΑΜΗΝΟ : 3η έως 5η ώρα
 • ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ, Α ΕΞΑΜΗΝΟ : 1η έως 4η ώρα
 • ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, Α ΕΞΑΜΗΝΟ : 1η έως 5η ώρα
 • ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, Α ΕΞΑΜΗΝΟ : 1η έως 7η ώρα
 • ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ, Α ΕΞΑΜΗΝΟ : 1η έως 4η ώρα
 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖ, Α ΕΞΑΜΗΝΟ: 1η έως 4η ώρα
 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ/ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, Α ΕΞΑΜΗΝΟ : 1η έως 5η ώρα
 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ , Α ΕΞΑΜΗΝΟ : 1η έως 4η ώρα
 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ , Α ΕΞΑΜΗΝΟ : 1η έως 4η ώρα
 • ΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ , Γ1 ΕΞΑΜΗΝΟ : 1η έως 6η ώρα
 • ΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ , Γ2 ΕΞΑΜΗΝΟ : 1η έως 7η ώρα
 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖ, Γ ΕΞΑΜΗΝΟ : 1η έως 7η ώρα
 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ, Γ ΕΞΑΜΗΝΟ : 1η έως 6η ώρα

Υπενθυμίζεται ότι οι εκπαιδευτές και οι καταρτιζόμενοι θα πρέπει να προσέλθουν στο ΔΙΕΚ ΣΙΝΔΟΥ μισή ώρα πριν την έναρξη των μαθημάτων για να γίνει ο έλεγχος των απαραίτητων δικαιολογητικών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΤΗΣ 19/10/2021

Την Τρίτη 19/10/2021 θα προσέλθουν τα τμήματα:

 • ΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, Α1 ΕΞΑΜΗΝΟ : 1η έως 6η ώρα
 • ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, Α ΕΞΑΜΗΝΟ : 1η έως 5η ώρα
 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ , Α ΕΞΑΜΗΝΟ : 1η έως 6η ώρα
 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖ, Α ΕΞΑΜΗΝΟ : 1η- έως 4η ώρα
 • ΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, Γ1 ΕΞΑΜΗΝΟ : 1η έως 7η ώρα
 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖ , Γ ΕΞΑΜΗΝΟ : 1η έως 5η ώρα
 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ/ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, Γ ΕΞΑΜΗΝΟ : 1η έως 7η ώρα

Υπενθυμίζεται ότι οι εκπαιδευτές και οι καταρτιζόμενοι θα πρέπει να προσέλθουν στο ΔΙΕΚ ΣΙΝΔΟΥ μισή ώρα πριν την έναρξη των μαθημάτων για να γίνει ο έλεγχος των απαραίτητων δικαιολογητικών.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι εκπαιδευτές και οι καταρτιζόμενοι θα πρέπει να προσέλθουν στο ΔΙΕΚ ΣΙΝΔΟΥ μισή ώρα πριν την έναρξη των μαθημάτων για να γίνει ο έλεγχος των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Απαραιτήτως:

Όσοι έχουν εμβολιαστεί ή νοσήσει θα προσκομίσουν το πιστοποιητικό εμβολιασμού τους ή πιστοποιητικό νόσησης τελευταίου εξαμήνου σε έντυπη μορφή (για όσους δεν το έχουν αποστείλει ηλεκτρονικά), αναγράφοντας πάνω σε αυτό με μολύβι την ειδικότητα και το εξάμηνο κατάρτισης. Το αντίγραφο θα παραμείνει στον ατομικό φάκελο του καταρτιζόμενου.

Οι μη εμβολιασμένοι θα προσκομίσουν αντίγραφο από το τεστ εργαστηριακού ελέγχου (rapid test ή pcr) σε έντυπη μορφή εκτυπωμένο από το gov.gr.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ότι η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική τόσο στους εσωτερικούς όσο και στους εξωτερικούς χώρους του ΔΙΕΚ, διαφορετικά δεν θα επιτρέπεται η είσοδος στις αίθουσες διδασκαλίας.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΚ ΣΙΝΔΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 18/10/2021

Την Δευτέρα 18/10/2021 θα προσέλθουν τα τμήματα:

 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖ , Α ΕΞΑΜΗΝΟ : 4η έως 6η ώρα
 • ΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ,Α2 ΕΞΑΜΗΝΟ : 1η έως 6η ώρα
 • ΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ , Γ1 ΕΞΑΜΗΝΟ : 1η έως 7η ώρα
 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ, Γ ΕΞΑΜΗΝΟ : 1η έως 5η ώρα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Την Τετάρτη 13/10/2021 θα προσέλθουν για ενημέρωση στο προαύλιο του ΔΙΕΚ Σίνδου τα παρακάτω τμήματα:

 • 14.30-15.00 : ΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, Α ΕΞΑΜΗΝΟ
 • 15.00-15.30: ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ , Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ( ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER-DEVELOPER/VIDEO GAMES ), A ΕΞΑΜΗΝΟ
 • 15.30-16.00: ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ, Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ, Α ΕΞΑΜΗΝΟ
 • 16.00-16.30: ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, Α ΕΞΑΜΗΝΟ
 • 16.30-17.00: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖ, Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ, Α ΕΞΑΜΗΝΟ
 • 17.00-17.30: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ/ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ, Α ΕΞΑΜΗΝΟ
 • 17.30-18.00: ΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, Γ1 ΚΑΙ Γ2 ΕΞΑΜΗΝΟ, ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ, Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ/ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, Γ ΕΞΑΜΗΝΟ
 • 18.00-18.30 : ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖ, Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ, Γ ΕΞΑΜΗΝΟ.

Οι καταρτιζόμενοι, οι οποίοι έχουν εμβολιασθεί ή έχουν νοσήσει παρακαλούνται να προσκομίσουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.

Θα τηρηθούν αυστηρά τα μέτρα προστασίας.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021 Β

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 18 τμήματα ( 12 τμήματα Α εξαμήνου και 6 τμήματα Γ εξαμήνου ) τα οποία θα λειτουργήσουν κατά τη διάρκεια του Χειμερινού εξαμήνου 2021 Β.

Η ακριβής ημέρα έναρξης και εφαρμογής του προγράμματος θα ανακοινωθεί μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία των αιτήσεων και των αναθέσεων των μαθημάτων στους εκπαιδευτές, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.