ΕΝΤΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019Β

 

Εν όψει των  εξετάσεων προόδου , παρακαλούνται οι εκπαιδευτές να χρησιμοποιήσουν το παρακάτω έγγραφο ως έντυπο εξέτασης.

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΟΔΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 22/10/2019

ΑΥΡΙΟ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (ΓΡΑΜΜΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ Νο 56, ΣΤΑΣΗ ΟΑΕΔ) . ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 14.45

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 14/10/2019

Θα προσέλθουν  οι ειδικότητες Α και Γ εξαμήνου ( ώρα έναρξης 14.45 )

ΠΡΟΣΟΧΗ

-ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ  ( ώρα έναρξης 14.15 )

-ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖ ( ώρα έναρξης 15.35 )

-ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ( Εργαστήριο Βαθρακοκοίλης, ώρα έναρξης 12.00 )

 

Δεν θα προσέλθουν οι παρακάτω ειδικότητες :

-ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ( Έναρξη μαθημάτων εντός της εβδομάδας )

-ΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΙΕΚ

Κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών στη γραμματεία του ΔΙΕΚ Σίνδου.

 1. Σε περίπτωση που υποψήφιος καταρτιζόμενος διαθέτει πιστοποίηση στη χρήση Η/Υ και πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Β2, απαλλάσσεται από τα αντίστοιχου επιπέδου σχετικά μαθήματα, εκτός αν άλλως ορίζεται από τον Οδηγό Σπουδών. Ο υποψήφιος καταρτιζόμενος δεν απαλλάσσεται από την ειδική ορολογία σε ξένη γλώσσα, με εξαίρεση τα αναφερόμενα στην επόμενη Παράγραφο.
 2. Δίνεται στους καταρτιζόμενους η δυνατότητα απαλλαγής από τα μαθήματα στα οποία διαθέτουν πιστοποιημένο προσόν, μη εξαιρουμένων των εργαστηριακών και μικτών μαθημάτων, κατόπιν αίτησής τους στο οικείο ΙΕΚ και απόφασης του Διευθυντή, εφόσον προβλέπεται από τους οδηγούς σπουδών.

Η διαδικασία απαλλαγής από μαθήματα, ορίζεται ως εξής:

 1. Για απαλλαγές από μαθήματα τα οποία έχουν κατοχυρώσει καταρτιζόμενοι σε ειδικότητες των ΙΕΚ, γίνονται δεκτές αιτήσεις οι οποίες: α) είναι σαφώς διατυπωμένες β) έχουν πλήρως συμπληρωμένα τα πεδία στο σώμα της αίτησης γ) έχουν συνημμένα:
  1. Ατομικό Δελτίο Καταρτιζομένου
 2. Για απαλλαγές από μαθήματα λόγω πιστοποιημένων προσόντων καταρτιζομένων οι οποίοι είναι απόφοιτοι της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, γίνονται δεκτές αιτήσεις οι οποίες: α) είναι σαφώς διατυπωμένες β) έχουν πλήρως συμπληρωμένα τα πεδία στο σώμα της αίτησης γ) έχουν συνημμένα:
  1. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος
  2. Αναλυτική βαθμολογία και
  3. Αποσπάσματα του Οδηγού Σπουδών της σχολής στην οποία φοίτησε, που αφορούν στα μαθήματα που αιτείται απαλλαγής (ο οδηγός σπουδών πρέπει να είναι της ίδιας χρονικής περιόδου με την αναλυτική του βαθμολογία). Σε περίπτωση που δεν υφίσταται οδηγός σπουδών να προσκομίζεται βεβαίωση διδάσκοντος σχετικά με την διδαχθείσα ύλη.
 3. Για απαλλαγές από μαθήματα λόγω πιστοποιημένων προσόντων πέραν των ανωτέρω περιπτώσεων, γίνονται δεκτές αιτήσεις οι οποίες: α) είναι σαφώς διατυπωμένες, β) έχουν πλήρως συμπληρωμένα τα πεδία στο σώμα της αίτησης γ) έχουν συνημμένα:
 1. 1.Τα δικαιολογητικά τα οποία πιστοποιούν ότι διαθέτει τα προσόντα για την απαλλαγή του από τα μαθήματα που αιτείται

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΜΠΤΗΣ 10/10/2019

Αύριο θα προσέλθουν  οι ειδικότητες Α και Γ εξαμήνου ( ώρα έναρξης 14.45 )

ΠΡΟΣΟΧΗ

-ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ( ώρα έναρξης 12.30 στο γήπεδο των Αμπελοκήπων )

 

Δεν θα προσέλθουν οι παρακάτω ειδικότητες :

-ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΤΕΧΝΗ

-ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ