Αρχείο κατηγορίας Καταρτιζόμενοι

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/10/2018

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ : 4 ΩΡΕΣ

( ΕΝΑΡΞΗ 14.45 )

ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ : 3 ΩΡΕΣ ( ΕΝΑΡΞΗ 14.45 )

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖ ( Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟ ) : 3 ΩΡΕΣ ( ΕΝΑΡΞΗ 14.45 )

ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Advertisements

ΝΕΟ ΦΕΚ για το επίδομα ανεργίας συμμετεχόντων σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης

Σας επισυνάπτουμε το νέο ΦΕΚ (άρθρο 34) που αφορά τις αλλαγές για το επίδομα ανεργίας των συμμετεχόντων σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης.

ΦΕΚ 130 ΟΑΕΔ[9990]

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Οι σπουδαστές που θα φοιτήσουν στο Γ’ εξάμηνο κατάρτισης του ΔΙΕΚ Σίνδου μπορούν να κατεβάσουν την αίτηση επανεγγραφής τους από τον παρακάτω σύνδεσμο (αρχείο Word).

ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Την αίτηση μπορούν να τη συμπληρώσουν και να την καταθέσουν στο ΔΙΕΚ Σίνδου.

Η προθεσμία Επανεγγραφής καταρτιζόμενων που ήδη φοιτούν στο Δ.ΙΕΚ Σίνδου είναι από 03-28/09/2018.

Οι ειδικότητες Γ’ Εξαμήνου που ήδη υπάρχουν στο ΔΙΕΚ Σίνδου για το 2018Β Εξάμηνο κατάρτισης και για τις οποίες μπορεί κάποιος (εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις) να αιτηθεί μετεγγραφή ή κατάταξη είναι:

  • ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ & ΜΑΚΙΓΙΑΖ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ – ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)
  • ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Οι επιλεγέντες σπουδαστές για το Α’ εξάμηνο κατάρτισης του ΔΙΕΚ Σίνδου, μπορούν να κατεβάσουν το έντυπο της οριστικοποίησης της εγγραφής τους στον παρακάτω σύνδεσμο (αρχείο Word):

ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Το έντυπο μπορούν να το συμπληρώσουν και να προσέλθουν στο ΔΙΕΚ Σίνδου για να το καταθέσουν ώρες 13:00 – 20:00 μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά τους.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΕΚ ΣΙΝΔΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :
Κατά την προσέλευσή τους στο ΔΙΕΚ ΣΙΝΔΟΥ οι επιτυχόντες υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν:
1. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου  Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους.
2. Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β Κύκλου, Πτυχίο ΕΠΑΛ ΕΠΑΣ κ.λπ.) και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ).
3. Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια, εργασιακή εμπειρία)
4. Εκτυπωμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησής τους σε οριστική μορφή (με αριθμό πρωτοκόλλου).  Ειδικά για όσους είναι στην κατηγορία των πολυτέκνων ή των τριτέκνων
 λόγω επαναϋπολογισμού των μορίων τους, θα πρέπει να εκτυπώσουν εκ νέου την αίτησή τους!
5. Φωτοαντίγραφο απόδοσης ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ΑΜΑ ΙΚΑ.
Η  ηλεκτρονική αίτηση εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα: https://diek.it.minedu.gov.gr
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ : ΑΠΟ 10/09/2018 ΕΩΣ 14/09/2018