Αρχείο κατηγορίας Πρακτική Άσκηση

ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι από 11/03/2020,  μετά την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών δομών και των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών που απαιτούν φυσική παρουσίαδιακόπτεται και  η πρακτική άσκηση  των καταρτιζομένων μέχρι και 24/03/2020. Δεν απαιτείται η φυσική σας παρουσία κατά τη διάρκεια της διακοπής αυτής. Επίσης κατά το διάστημα αυτό δεν θα γίνει καμιά νέα έναρξη Πρακτικής Άσκησης.

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τους εργοδότες σας για αυτήν την εξέλιξη και να επισκέπτεστε τακτικά την ιστοσελίδα μας για περαιτέρω ανακοινώσεις

Επισυνάπτεται το ΦΕΚ :

ΦΕΚ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ

https://ieksindou.files.wordpress.com/2020/03/cea6ce95ce9a-783-ce91cea0ce91ce93ce9fcea1ce95cea5cea3ce97-ce9bce95ce99cea4ce9fcea5cea1ce93ce99ce91cea3-ce95ce9acea0ce91ce99ce94ce95cea5cea4ce99ce9acea9ce9d-ce94ce9fce9ccea9ce9d.pdf

 

Πληροφορίες για την έναρξη πρακτικής άσκησης

Οι καταρτιζόμενοι θα πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να προσέρχονται μία εβδομάδα τουλάχιστον πριν την έναρξη της πρακτικής τους άσκησης, για τον έλεγχο των δικαιολογητικών τους. Σε διαφορετική περίπτωση, η έγκριση θα γίνεται το επόμενο 15νθήμερο (οι ενάρξεις της πρακτικής άσκησης γίνονται μόνο κάθε και 1η και 15η του μήνα).

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει πρώτα να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο πρακτικής.

Για την εγγραφή στο πληροφοριακό σύστημα απαιτούνται:

Η πρακτική μπορεί να ξεκινά κάθε 1 και 15 του μήνα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στο ΦΕΚ και στην Εγκύκλιο