Κανονισμός Λειτουργίας Δ.Ι.Ε.Κ.

Παρακαλούμε τους σπουδαστές καθώς και τους εκπαιδευτές του ΙΕΚ να διαβάσουν τον κανονισμό λειτουργίας των ΔΙΕΚ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΚ

 

Advertisements

Πρόγραμμα μαθημάτων Δευτέρας 21/3

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Β’
Ώρα 14.10-18.50
3 ώρες Κινησιολογία (Θ) & 3 ώρες Στοιχεία Γηριατρικής (Θ)

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Β’
Ώρα 17.15-19.40
3 ώρες Κινησιοθεραπεία ΙΙ (Ε)

ΔΙΑΤΡΟΦΗ Β’
Ώρα 14.45-18.00
4 ώρες Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα (Ε)

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ Β’
Το τμήμα δεν θα έρθει

ΜΑΓΕΙΡΕΣ Β’
Ώρα 14.45-20.20
7 ώρες Τέχνη Μαγειρικής ΙΙ (Θ+Ε)

ΠΟΔΟΛΟΓΙΑ Β’
Ώρα 14.10-19.40
4 ώρες Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα (Ε), 3 ώρες Ειδικά Θέματα Φυσικής (Θ+Ε)

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ Β’
Ώρα 14.10-20.20
5 ώρες Αισθητική Προσώπου (Θ+Ε) & 3 ώρες Ειδικά Θέματα Φυσικής (Θ+Ε)

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Δ’
Ώρα 14.10-20.20
8 ώρες Πρακτική Άσκηση (Ε)

ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Δ’
Ώρα 14.10-20.20
4 ώρες Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα (Ε) & 4 ώρες Μυκητολογία/Ιολογία (Θ+Ε)

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Δ’
Ώρα 14.10-18.00
5 ώρες Νοσηλευτική (Θ)

ΦΑΡΜΑΚΑ Δ’
Ώρα 16.25-21.00
6 ώρες Πρακτική Άσκηση σε Φαρμακείο (Θ)

ΠΟΔΟΛΟΓΙΑ Δ’
Ώρα 14.10-19.40
7 ώρες Πρακτικές Ασκήσεις Ποδολογίας (Θ+Ε)
Το μάθημα θα διεξαχθεί στο Ποδολογικό Κέντρο της κ. Ματοπούλου

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ Δ’
Το τμήμα δεν θα έρθει

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Δ’
Ώρα 14.10-18.50
3 ώρες Ολοκληρωμένα Εργαλεία Ανάπτυξης Ιστοχώρων (Ε) & 3 ώρες Εργαλεία Επεξεργασίας VIDEO (Ε)

Πρόγραμμα μαθημάτων Παρασκευής 18/3

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Β’
Ώρα 16.25-18.50
3 ώρες Στοιχεία Νευρολογίας (Θ)

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Β’
Ώρα 14.10-20.20
3 ώρες Στοιχεία Νευρολογίας (Θ), 5 ώρες Στοιχεία Παιδιατρικής – Κινησιολογία ΙΙ – Στοιχεία Γηριατρικής (Θ)

ΔΙΑΤΡΟΦΗ Β’
Ώρα 14.45-18.50
5 ώρες Χημεία Τροφίμων (Θ)

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ Β’
Ώρα 14.45-18.50
5 ώρες Βιομηχανική των αθλητικών κινήσεων (Θ) + Κινητική μάθηση & Κινητικός Έλεγχος (Θ)

ΜΑΓΕΙΡΕΣ Β’
Το τμήμα δεν θα έρθει

ΠΟΔΟΛΟΓΙΑ Β’
Ώρα 14.10-18.50
2 ώρες Αρχές Μάλαξης (Θ), 2 ώρες Πρώτες Βοήθειες Υγιεινή & Ασφάλεια Εργασιακού Χώρου (Θ), 2 ώρες Στοιχεία Χημείας – Κοσμετολογία (Θ)

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ Β’
Ώρα 15.35-18.50
2 ώρες Στοιχεία Χημείας – Κοσμετολογία (Θ) & 2 ώρες Πρώτες Βοήθειες Υγιεινή & Ασφάλεια Εργασιακού Χώρου (Θ)

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Δ’
Το τμήμα δεν θα έρθει

ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Δ’
Το τμήμα δεν θα έρθει

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Δ’
Ώρα 14.10-17.10
4 ώρες Νοσηλευτική (Θ)

ΦΑΡΜΑΚΑ Δ’
Ώρα 14.45-18.00
4 ώρες Έλεγχος Ποιότητας Φαρμάκων (Θ)

ΠΟΔΟΛΟΓΙΑ Δ’
Ώρα 14.45-18.50
2 ώρες Παθολογία-Φαρμακολογία Νευρολογία (Θ), & 3 ώρες Εφαρμοσμένη Φυσικοθεραπεία (Ε)

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ Δ’
Το τμήμα δεν θα έρθει

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Δ’
Ώρα 14.10-18.00
4 ώρες Εργαλεία Δημιουργίας 3D Γραφικών (Ε)

 

 

Πρόγραμμα μαθημάτων Πέμπτης 17/3

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Β’
Ώρα 14.45-18.00
4 ώρες Τεχνικές Εργοθεραπείας (Ε)

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Β’
Ώρα 14.10-15.30
2 ώρες Στοιχεία Χειρουργικής (Θ)

ΔΙΑΤΡΟΦΗ Β’
Ώρα 15.35-19.40
5 ώρες Ασφάλεια & Υγιεινή στην Εργασία (Θ)

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ Β’
Το τμήμα δεν θα έρθει

ΜΑΓΕΙΡΕΣ Β’
Ώρα 16.25-20.20
5 ώρες Οινολογία (Θ)

ΠΟΔΟΛΟΓΙΑ Β’
Ώρα 14.10-18.50
3 ώρες Οργάνωση καταστήματος – Marketing (Θ+Ε), 3 ώρες Αισθητική Άκρων (Θ+Ε)

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ Β’
Ώρα 14.10-18.50
3 ώρες Αισθητική Άκρων (Θ+Ε) & 3 ώρες Οργάνωση καταστήματος – Marketing (Θ+Ε)

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Δ’
Ώρα 14.10-18.50
3 ώρες Εργοθεραπεία στην τρίτη ηλικία (Θ+Ε) & 3 ώρες Οι Ομάδες στην εργοθεραπεία (Θ+Ε)

ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Δ’
Ώρα 14.10-18.50
6 ώρες Μυκητολογία – Ιολογία (Θ+Ε)

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Δ’
Ώρα 14.10-17.10
4 ώρες  Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα (Ε)

ΦΑΡΜΑΚΑ Δ’
Ώρα 14.10-19.40
3 ώρες Marketing Φαρμάκων & Καλλυντικών (Θ) & 4 ώρες Έλεγχος & Αξιολόγηση Καλλυντικών (Ε)

ΠΟΔΟΛΟΓΙΑ Δ’
Το τμήμα δεν θα έρθει

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ Δ’
Ώρα 14.10-18.50
3 ώρες Αθλητική Διαιτολογία (Θ) & 3 ώρες Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητισμού (Ε)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Δ’
Ώρα 14.10-18.50
3 ώρες Πολυμεσικά Εργαλεία Κατασκευής Παιχνιδιών (Flash) (Ε) & 3 ώρες Εργαλεία Ανάπτυξης Εφαρμογών Internet (Ε)

Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Ενημερώνουμε τους σπουδαστές μας ότι έχει προστεθεί μια e-class εφαρμογή, η οποία ουσιαστικά είναι μια πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Η πλατφόρμα Open eClass ΔΙΕΚ Σίνδου αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων και είναι διαθέσιμη στην διεύθυνση http://eclass.ieksind.mysch.gr

Από το εαρινό εξάμηνο 2016Α και στο εξής, οι σημειώσεις των καθηγητών στα μαθήματα όλων των ειδικοτήτων θα διανέμονται αποκλειστικά και μόνο μέσω της eClass εφαρμογής. Για το λόγο αυτό οι σπουδαστές καλούνται να εγγραφούν στην εφαρμογή προκειμένου να είναι σε θέση να παίρνουν τις σημειώσεις τους.

Πρόγραμμα Εξετάσεων

Ενημερώνουμε τους σπουδαστές μας ότι το πρόγραμμα των εξετάσεων θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ΙΕΚ την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2016. Υπενθυμίζεται ότι οι εξετάσεις θα διεξαχθούν από Δευτέρα 7 Μαρτίου έως Παρασκευή 11 Μαρτίου 2016.

Χαιρετισμός του Διευθυντή

 

Σας καλοσoρίζουμε στην ιστοσελίδα του Δημόσιου ΙΕΚ Σινδου

        Είναι πραγματικά, δύσκολο να μιλήσει κανείς για επαγγελματική αποκατάσταση σε μία ιστορική περίοδο έντονων μεταβολών και ρήξεων, η οποία διέρχεται εν μέσω μιας σοβαρότατης οικονομικής και κοινωνικής κρίσης σε όλες της τις εκφάνσεις. Ειδικότερα στη χώρα μας, την παρούσα συγκυρία η αγορά εργασίας συρρικνώνεται και φαίνεται να κινείται στην αντίθετη από την επιθυμητή κατεύθυνση, με σοβαρότατες επιπτώσεις για τους νέους ενήλικες που θέλουν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας,  αλλά και πολλούς εργαζόμενους.

        Ωστόσο, η ερευνητική δραστηριότητα αποκαλύπτει ότι υπάρχουν ορισμένοι εργασιακοί τομείς – επαγγέλματα συναφή κυρίως με νέες τεχνολογίες και νέες αναδυόμενες κοινωνικές ανάγκες που παρά την τεράστια ανεργία που μαστίζει την χώρα δεν καταφέρνουν να καλύψουν τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας Αυτό καθιστά την όποια στροφή στα θέματα επαγγελματικής κατάρτισης αντικείμενο όχι μόνο διαρκούς και επίπονης επιστημονικής συζήτησης, αλλά κυρίως απάντηση στο πρόβλημα της ανεργίας και αφορμή ή ευκαιρία αναζήτησης νέων επαγγελματικών διεξόδων που αποσκοπούν στην ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό νέων δεξιοτήτων. Καλούμαστε λοιπόν να εναρμονιστούμε στα δεδομένα των καιρών στο πλαίσιο μιας επαγγελματικής προσαρμογής θεμελιωμένης στην αλλαγή της επαγγελματικής νοοτροπίας, παραμονής ή επιστροφής στην αγορά εργασίας, εξέλιξη της καριέρας, νέες τεχνικές εξελίξεις , υποειδικεύσεις και εξειδικεύσεις στο πλαίσιο των νέων τεχνολογικών και ανθρώπινων αναγκών.

       Με το σκεπτικό αυτό στόχος του Δημόσιου ΙΕΚ Σίνδου είναι ο συνδυασμός υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και κατάρτισης μέσω του έμπειρων και προσοντούχων εκπαιδευτών μας, της συνεργασίας με επιχειρήσεις ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και την επιλογή σύγχρονων ειδικοτήτων σε επαγγελματικούς τομείς   που να ανταποκρίνονται στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον της αγοράς εργασίας. Έτσι λοιπόν στο ΙΕΚ Σίνδου φιλοξενούνται νέες μοντέρνες ειδικότητες με μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας όπως για παράδειγμα τεχνικός εργοθεραπείας, τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής, πολυμέσων, web designers – developer /video games, τεχνικός αισθητικός ποδολογίας, τεχνικός φυσικοθεραπείας, τεχνικός μαγειρικής τέχνης- αρχιμάγειρας κλπ., ειδικότητες που φαίνεται ότι έχουν καλή θέση στην αγορά εργασίας.

       Τα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης εντάσσονται στη μετα-δευτεροβάθμια μη υποχρεωτική Εκπαίδευση και παρέχουν επίσημη κατάρτιση σε αποφοίτους Λυκείου, ανάλογα με τις επιμέρους ειδικότητες που προσφέρουν. Συγκεκριμένα, οι καταρτιζόμενοι που ολοκληρώνουν επιτυχώς την κατάρτισή τους στα Δημόσια ΙΕΚ, λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης. Η Βεβαίωση αυτή, τους δίνει το δικαίωμα να συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης για την απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης, επιπέδου 5 σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων του ΕΟΠΠΕΠ (Ν. 4283/2014, Φ.Ε.Κ. 189/Α ́/10-09-2014) Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι αναγνωρισμένο, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

       Σας καλοσορίζουμε λοιπόν στο Δημόσιο ΙΕΚ Σίνδου, υποσχόμενοι την δέσμευση και αφοσίωσή μας στην διαρκή προσπάθεια βελτίωσης, εκσυγχρονισμού και παροχής υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε αναπτυσσόμενους τομείς με μεγάλη ζήτηση στην αγορά,  με απώτερο σκοπό την επαγγελματική αποκατάσταση των σπουδαστών μας.

Η Διευθύντρια του ΔΙΕΚ Σίνδου               Κολυβά Κωνσταντίνα

Ο Υποδιευθυντής του ΔΙΕΚ Σίνδου         Καρπάτσης Στέργιος

Η Υποδιευθύντρια του ΔΙΕΚ Σίνδου        Πιάρα Μαρία