ΕΝTYΠΟ ΘΕΜΑTΩΝ TΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕTΑΣΕΩΝ

Οι εκπαιδευτές του Ι.Ε.Κ. παρακαλούνται να χρησιμοποιούν ως έντυπο για τα θέματα των τελικών εξετάσεων το συνημμένο έγγραφο

Advertisements