ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 28-02-2018

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ & ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, εξάμηνο Δ΄: 14:45 – 19:40

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ & ΜΑΚΙΓΙΑΖ, εξάμηνο Β΄: 14:00 – 20:25

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ & ΜΑΚΙΓΙΑΖ, εξάμηνο Δ΄: 14:00 – 18:00

ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, εξάμηνο Β΄: 14:00 – 19:40

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ, εξάμηνο Δ΄: 14:45 – 19:40

ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ, εξάμηνο Δ΄: 15:35 – 20:25

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ, Β1: 15:00 στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου [3 ώρες]

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ,  Β2:  17:15 στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου [3 ώρες]

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ, εξάμηνο Δ΄: 14:45 στο Κρεοπωλείο

 ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ, Β1: 11:20 – 16:20 στο Κλειστό Γυμναστήριο & μετά στο ΙΕΚ ΣΙΝΔΟΥ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ, Β2: ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ, εξάμηνο Δ΄: 14:45 – 19:40

Advertisements

Πρόγραμμα μαθημάτων ΔΕΥΤΕΡΑΣ 26-02-2018

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ & ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, εξάμηνο Δ΄: ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΜΑΘΗΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ, εξάμηνο Δ΄: 14:45 – 20:25 στο ΙΕΚ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ & ΜΑΚΙΓΙΑΖ, εξάμηνο Δ΄14:45 –18:50

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ & ΜΑΚΙΓΙΑΖ, εξάμηνο Β΄: 15:35 – 20:25

ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, εξάμηνο Β΄: ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΜΑΘΗΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ, εξάμηνο Δ΄14:45 –17:10

ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ, εξάμηνο Δ΄14:45 –18:50

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ, Β114:15 –17:10 στο ΙΕΚ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ Β2:  14:45 –19:40 στην Εκκλησία του ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΝΕΑΠΟΛΗ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ, εξάμηνο Β114:45 –16:20 στο ΙΕΚ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ, εξάμηνο Β2: 09:00 – 11:15 στο ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ, εξάμηνο Δ΄11:20 – 13:45 στο ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23-2-2018

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ & ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, εξάμηνο Δ΄: 14:45 – 17:10

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ, εξάμηνο Δ΄: 14:00 – 15:30

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ & ΜΑΚΙΓΙΑΖ, εξάμηνο Δ΄: ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΜΑΘΗΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ & ΜΑΚΙΓΙΑΖ, εξάμηνο Β΄: ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΜΑΘΗΜΑ

ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, εξάμηνο Β΄: ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΜΑΘΗΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ, εξάμηνο Δ΄: ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΜΑΘΗΜΑ

ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ, εξάμηνο Δ΄: ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΜΑΘΗΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ, Β1: ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΜΑΘΗΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ,  Β2ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ, εξάμηνο Β΄: ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ, εξάμηνο Δ΄: ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΕΜΠΤΗ 22/2/2018

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ & ΜΑΚΙΓΙΑΖ, εξάμηνο Δ΄: ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 14:45

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ & ΜΑΚΙΓΙΑΖ, εξάμηνο Β΄: ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 14:45

ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, εξάμηνο Β΄: ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 14:00 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ, εξάμηνο Δ΄: ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 14:45 

ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ, εξάμηνο Δ΄: ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 14:45 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ & ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, εξάμηνο Δ΄: ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 15:35 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ, Β1, ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 14:45 (ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΝΕΑΠΟΛΗ) 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ,  Β2, ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 16:00  

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ, εξάμηνο Δ΄: ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ, εξάμηνο Β΄:ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 11:00  στο ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ, εξάμηνο Δ΄: ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 13:15 στο ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ TETAΡΤΗ 21/2/2018

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ & ΜΑΚΙΓΙΑΖ, εξάμηνο Δ΄:

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 14:00

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ & ΜΑΚΙΓΙΑΖ, εξάμηνο Β΄:

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 14:00

ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, εξάμηνο Β΄, ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 14:00 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ, εξάμηνο Δ΄, ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 14:45 

ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ, εξάμηνο Δ΄:

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 14:45  

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ & ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, 

εξάμηνο Δ΄: ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 14:45 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ,  Β1 ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 15:00 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ,  Β2 ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 17:15  (ΕΚΛΗΣΙΑ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ- ΝΕΑΠΟΛΗ)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ, εξάμηνο Δ΄:

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 14:45  (ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ)

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ, εξάμηνο Β΄:ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 11:15  στο ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ, εξάμηνο Δ΄: ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 14:45