ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Οι σπουδαστές που θα φοιτήσουν στο Γ’ εξάμηνο κατάρτισης του ΔΙΕΚ Σίνδου μπορούν να κατεβάσουν την αίτηση επανεγγραφής τους από τον παρακάτω σύνδεσμο (αρχείο Word).

ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Την αίτηση μπορούν να τη συμπληρώσουν και να την καταθέσουν στο ΔΙΕΚ Σίνδου.

Η προθεσμία Επανεγγραφής καταρτιζόμενων που ήδη φοιτούν στο Δ.ΙΕΚ Σίνδου είναι από 03-28/09/2018.

Οι ειδικότητες Γ’ Εξαμήνου που ήδη υπάρχουν στο ΔΙΕΚ Σίνδου για το 2018Β Εξάμηνο κατάρτισης και για τις οποίες μπορεί κάποιος (εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις) να αιτηθεί μετεγγραφή ή κατάταξη είναι:

  • ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ & ΜΑΚΙΓΙΑΖ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ – ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)
  • ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Advertisements

ΕΝΤΥΠΟ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Οι επιλεγέντες σπουδαστές για το Α’ εξάμηνο κατάρτισης του ΔΙΕΚ Σίνδου, μπορούν να κατεβάσουν το έντυπο της οριστικοποίησης της εγγραφής τους στον παρακάτω σύνδεσμο (αρχείο Word):

ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Το έντυπο μπορούν να το συμπληρώσουν και να προσέλθουν στο ΔΙΕΚ Σίνδου για να το καταθέσουν ώρες 13:00 – 20:00 μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά τους.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΕΚ ΣΙΝΔΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :
Κατά την προσέλευσή τους στο ΔΙΕΚ ΣΙΝΔΟΥ οι επιτυχόντες υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν:
1. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου  Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους.
2. Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β Κύκλου, Πτυχίο ΕΠΑΛ ΕΠΑΣ κ.λπ.) και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ).
3. Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια, εργασιακή εμπειρία)
4. Εκτυπωμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησής τους σε οριστική μορφή (με αριθμό πρωτοκόλλου).  Ειδικά για όσους είναι στην κατηγορία των πολυτέκνων ή των τριτέκνων
 λόγω επαναϋπολογισμού των μορίων τους, θα πρέπει να εκτυπώσουν εκ νέου την αίτησή τους!
5. Φωτοαντίγραφο απόδοσης ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ΑΜΑ ΙΚΑ.
Η  ηλεκτρονική αίτηση εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα: https://diek.it.minedu.gov.gr
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ : ΑΠΟ 10/09/2018 ΕΩΣ 14/09/2018

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018Β ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΕΚ ΣΙΝΔΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΜΟΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖ

ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΚΕΣ ΣΑΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ: https://diek.it.minedu.gov.gr  ΑΠΌ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 ΕΩΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΣΤΙΣ 15.00

Περίοδος Επανεγγραφών – Μετεγγραφών – Κατατάξεων στο Δ.ΙΕΚ Σίνδου

 

Σας ενημερώνουμε για τα εξής:

  1. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων Μετεγγραφής καταρτιζόμενων στο Δ.ΙΕΚ Σίνδου είναι από 03-20/09/2018.
  2. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων Κατάταξης σε τμήμα κατάρτισης του Δ.ΙΕΚ Σίνδου είναι από 03-28/09/2018.
  3. Η προθεσμία Επανεγγραφής καταρτιζόμενων που ήδη φοιτούν στο Δ.ΙΕΚ Σίνδου είναι από 03-28/09/2018.

Οι ειδικότητες Γ’ Εξαμήνου που ήδη υπάρχουν στο ΔΙΕΚ Σίνδου για το 2018Β Εξάμηνο κατάρτισης και για τις οποίες μπορεί κάποιος (εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις) να αιτηθεί μετεγγραφή ή κατάταξη, είναι:

-ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

-ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ & ΜΑΚΙΓΙΑΖ

-ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ – ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)

-ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

 

ΕΝΑΡΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Δ.ΙΕΚ) ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018Β

Στο σύνδεσμο: https://diek.it.minedu.gov.gr γίνεται η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων των υποψηφίων που ενδιαφέρονται να εγγραφούν, μετά από διαδικασία επιλογής, στο Α’ εξάμηνο ειδικοτήτων που έχουν προκηρυχθεί στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΙΕΚ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, για το εξάμηνο κατάρτισης 2018Β.

Το ηλεκτρονικό σύστημα ανοίγει τη Τρίτη 28 Αυγούστου 2018 και ώρα 17:00 και θα κλείσει τη Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 15:00.

Ανακοίνωση-Οδηγίες Υποβολής Φακέλου Εκπαιδευτών ΙΕΚ

Ανακοίνωση-Οδηγίες Υποβολής Φακέλου Εκπαιδευτών ΙΕΚ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώθηκε από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ωρομισθίων

Εκπαιδευτών για το χειμερινό εξάμηνο 2018Β και το εαρινό 2019Α με προθεσμία αίτησης από 6/8/18 έως 24/8/18 (ώρα 15:00).

Θα ακολουθήσει η κατάθεση φακέλου των Δικαιολογητικών από 17/8/18 έως 28/8/18 αυτοπροσώπως στο  ΙΕΚ της επιλογής τους και ώρα 10.00 έως 13.00. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών θα γίνεται παρουσία του εκπαιδευτή κατά την κατάθεση του φακέλου του. Παρακαλούμε για την ταχύτερη διεκπεραίωση της διαδικασίας όπως ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ

Ο υποψήφιος προσέρχεται αυτοπροσώπως στη γραμματεία του ΙΕΚ εντός της χρονικής περιόδου όπως αναφέρεται στην προκήρυξη.

Προσκομίζει ΕΤΟΙΜΟ το φάκελο.

Το ΙΕΚ δεν παρέχει δυνατότητα αναπαραγωγής φωτοτυπιών ή εκτυπώσεων .

Καταθέτει:

Αίτηση εκτυπωμένη από το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής αιτήσεων υπογεγραμμένη με τον αριθμό πρωτοκόλλου του συστήματος.
Πλήρες βιογραφικό σημείωμα
Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
Υπόλοιπα δικαιολογητικά ως εξής:

Τα δικαιολογητικά επισυνάπτονται σύμφωνα με τη σειρά των κριτηρίων του αναλυτικού πίνακα μοριοδότησης. Σε κάθε μοριοδοτούμενο δικαιολογητικό αναγράφουμε τον αριθμό που έχει στον πίνακα. Π.χ. 1.1.α.1 Πτυχίο.

Τα Δικαιολογητικά που δεν μοριοδοτούνται επισυνάπτονται τελευταία ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.

Ο φάκελος παραδίδεται με συρραμμένα και αριθμημένα όλα τα δικαιολογητικά μέσα σε ζελατίνα ή σε ντοσιέ με έλασμα με διαφανές πρώτο φύλλο.

Στο ΙΕΚ ΣΙΝΔΟΥ το εξάμηνο 2018Β θα λειτουργήσουν στο Γ ‘ εξάμηνο οι ειδικότητες:

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ & ΜΑΚΙΓΙΑΖ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ – ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)

ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

 

Επίσης αναμένουμε την έγκριση από τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ για νέες ειδικότητες στο Α΄εξάμηνο:

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΜΟΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖ

Σε περίπτωση που δεν έχετε Βεβαίωση προϋπηρεσίας του  ΙΕΚ ΣΙΝΔΟΥ , μπορείτε να μας στέλνετε στο mail μας grammateia@iek-sindou.thess.sch.g   σχετική  αίτηση  υπογεγραμμένη από εσάς και θα σάς στείλουμε τη Βεβαίωση με mail η θα την παραλάβετε από το προσωπικό.